Ledningssystem

Slide KVALITET, MILÖ & ARBETSMILJÖ

Vi är certifierade i ISO 9001:2015 (kvalitet), ISO 14001:2015 (miljö) och OHSAS 18001:2007 (arbetsmiljö) vilket ger våra kunder och medarbetare en trygghet när de jobbar med oss. Vi dokumenterar alla våra arbetsprocesser så att vi snabbt kan hitta och minimera fel i arbetet. Vi följer rådande miljökrav och -riktlinjer och väljer främst miljövänliga material och arbetssätt. Vi ser även till att våra medarbetare aldrig utsätts för farliga miljöer och jobbar med beprövad teknik för att kunna leva ett sunt liv. Ledningssystemet gör det således möjligt att uppfylla krav och förväntningar från ägare, kunder, personal, myndigheter, leverantörer och andra samarbetspartners.

Vi är en lärande organisation som oförtröttligt reflekterar och ständigt utmanar och förbättrar. Hos oss börjar förbättringsarbetet när vi har sett något med egna ögon så att vi förstår situationen ordentligt. Dessutom följer vi upp arbetet varje månad på våra ISO-möten för att hålla arbetet levande och nå ut till alla. Då går alla ledare i företaget systematiskt igenom vårt ledningssystem med sina medarbetare och följer upp att vi uppnår våra målsättningar.

Alla är lika engagerade – oavsett tjänst.